به دلیل تخصصی بودن مباحث این قسمت، فقط اعضای میزگرد امکان حضور و مشاهده را دارند.

به دلیل تخصصی بودن مباحث این قسمت، فقط اعضای میزگرد امکان حضور و مشاهده را دارند.

شرکت‌های همـراه میـزگـرد مراقبت از زخم، استومی و سوختگی

برند حاضر در میزگرد
نوع شـرکت
سهامی خاص
سال تاسیس
۱۳۸۶
محل تاسیس
تهران
نام مـدیرعامل
حسن کرجالیان
تعداد بـرند
۱۰
برند حاضر در میزگرد
نوع شـرکت
سهامی خاص
سال تاسیس
۱۳۷۱
محل تاسیس
تهران
نام مـدیرعامل
رضا ظاهری
تعداد بـرند
۸
برند حاضر در میزگرد
نوع شـرکت
مسئولیت محدود
سال تاسیس
۱۳۷۷
محل تاسیس
تهران
نام مـدیرعامل
بهاءالدین سادات تهرانی
تعداد بـرند
۲
برند حاضر در میزگرد
نوع شـرکت
مسئولیت محدود
سال تاسیس
۱۳۸۱
محل تاسیس
تهران
نام مـدیرعامل
کیوان صفایی
تعداد بـرند
۱
برند حاضر در میزگرد
نوع شـرکت
سهامی خاص
سال تاسیس
۱۳۷۴
محل تاسیس
تهران
نام مـدیرعامل
بهنام خسروانی فرد
تعداد بـرند
۱
برند حاضر در میزگرد
نوع شـرکت
سهامی خاص
سال تاسیس
۱۳۸۹
محل تاسیس
تهران
نام مـدیرعامل
حمید معصومیان
تعداد بـرند
۱
برند حاضر در میزگرد
نوع شـرکت
مسئولیت محدود
سال تاسیس
۱۳۸۵
محل تاسیس
شیراز
نام مـدیرعامل
اردلان تقدیری
تعداد بـرند
۱
برند حاضر در میزگرد
نوع شـرکت
سهامی خاص
سال تاسیس
۱۳۸۲
محل تاسیس
تهران
نام مـدیرعامل
بابک شهبازیان
تعداد بـرند
۳
برند حاضر در میزگرد
نوع شـرکت
سهامی خاص
سال تاسیس
۱۳۸۲
محل تاسیس
تهران
نام مـدیرعامل
مصطفی یامحمدی
تعداد بـرند
۹
برند حاضر در میزگرد
نوع شـرکت
سهامی خاص
سال تاسیس
۱۳۸۸
محل تاسیس
تهران
نام مـدیرعامل
امیر جاویدی
تعداد بـرند
۱
برند حاضر در میزگرد
نوع شـرکت
مسئولیت محدود
سال تاسیس
۱۳۸۶
محل تاسیس
تهران
نام مـدیرعامل
احمد شریفی
تعداد بـرند
۱
برند حاضر در میزگرد
نوع شـرکت
سهامی خاص
سال تاسیس
۱۳۸۵
محل تاسیس
تهران
نام مـدیرعامل
مهرزاد توحیدی
تعداد بـرند
۳
برند حاضر در میزگرد
نوع شـرکت
مسئولیت محدود
سال تاسیس
۱۳۸۵
محل تاسیس
سمنان- شهرک صنعتی شرق
نام مـدیرعامل
محمدعلی صفائیان
تعداد بـرند
۱
برند حاضر در میزگرد
نوع شـرکت
سهامی خاص
سال تاسیس
۱۳۷۱
محل تاسیس
تهران
نام مـدیرعامل
محمدسعید هفت جواهریان
تعداد بـرند
۶
برند حاضر در میزگرد
نوع شـرکت
سهامی خاص
سال تاسیس
۱۳۸۴
محل تاسیس
تهران
نام مـدیرعامل
سهیلا سلحشور کردستانی
تعداد بـرند
۱
برند حاضر در میزگرد
نوع شـرکت
سهامی خاص
سال تاسیس
۱۳۹۶
محل تاسیس
تهران
نام مـدیرعامل
فرزانه وحیدی داریان
تعداد بـرند
۱
برند حاضر در میزگرد
نوع شـرکت
مسئولیت محدود
سال تاسیس
۱۳۹۲
محل تاسیس
تهران
نام مـدیرعامل
محمدصادق اخوان خرازیان
تعداد بـرند
۲
برند حاضر در میزگرد
نوع شـرکت
مسئولیت محدود
سال تاسیس
۱۳۹۵
محل تاسیس
تهران
نام مـدیرعامل
معید دهقانپور فراشاه
تعداد بـرند
۱
برند حاضر در میزگرد
نوع شـرکت
سهامی خاص
سال تاسیس
۱۳۹۰
محل تاسیس
تهران
نام مـدیرعامل
گيتا شيخ الاسلامي بورقاني
تعداد بـرند

اگر می خواهید شرکت و برند شما در این میزگرد حضور داشته باشد اینجـا را کلیک کنید.